Bản lề tủ bếp Grass

Bản lề tủ bếp MP04.0015CS Grass

Bản lề tủ bếp MP04.0015CS Grass

Giá sản phẩm: 9.500 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: MP04.0015CS Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Xuất xứ Đức Tính năng bản lề tủ bếp MP04.0015CS Grass – Đế bản lề phủ nickel – Khoảng cách bắt ...

Read More »

Bản lề tủ bếp CS04.0815 Grass

Bản lề tủ bếp CS04.0815 Grass

Giá sản phẩm: 38.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: CS04.0815 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Màu sắc Đức Tính năng bản lề tủ bếp CS04.0815 – Cánh tủ dày đến 24mm – Có thể nâng ...

Read More »

Bản lề tủ bếp CS04.1515 Grass

Bản lề tủ bếp CS04.1515 Grass

Giá sản phẩm: 39.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: CS04.1515 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp CS04.1515 Grass cong nhiều, lắp nhanh Nexis Click-On Xuất xứ Đức Đặc điểm – ...

Read More »

Bản lề tủ bếp TM11.0815S Grass

Bản lề tủ bếp TM11.0815S Grass

Giá sản phẩm: 145.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: TM11.0815S Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp TM11.0815S Grass cong vừa, lắp nhanh, giảm chấn Tiomos Xuất xứ Đức Đặc điểm ...

Read More »

Bản lề tủ bếp TM11.1515S Grass

Bản lề tủ bếp TM11.1515S Grass

Giá sản phẩm: 150.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: TM11.1515S Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp TM11.1515S Grass cong nhiều, lắp nhanh, giảm chấn Tiomos Xuất xứ Đức Đặc điểm ...

Read More »

Bản lề tủ bếp CS04.0815T Grass

Bản lề tủ bếp CS04.0815TGrass

Giá sản phẩm: 40.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: CS04.0815T Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp Grass cong vừa, lắp nhanh, không đàn hồi Nexis Xuất xứ Đức Đặc điểm ...

Read More »

Bản lề tủ bếp CS04.1515T Grass

Bản lề tủ bếp CS04.1515T Grass

Giá sản phẩm: 44.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: CS04.1515T Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp Grass cong nhiều lắp nhanh không đàn hồi Nexis Xuất xứ Đức Đặc ...

Read More »

Bản lề tủ bếp TM60. 0815S Grass

Bản lề tủ bếp TM60. 0815S Grass

Giá sản phẩm: 260.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm TM60. 0815S Khu vực bán Toàn Quốc Bảo hành 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp Grass cong vừa lắp nhanh giảm chấn Tiomos 160 Xuất xứ Đức ...

Read More »