Ray trượt tủ bếp Grass

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT NT511.300

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT NT511.300

Giá sản phẩm: 245.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT511.300 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT 30kg mở 3/4 300mm không giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp có nhấn tự mở 40kg, 450mm

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.500

Giá sản phẩm: 1.350.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DP130.450T Khu vực bán: Toàn Quốc Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt Grass Dynapro Tipmatic Plus nhấn tự mở 40kg, 450mm Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.500

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.500

Giá sản phẩm: 820.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.500 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 500mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp có nhấn tự mở 40kg, dài 500mm

Giá sản phẩm: 1.350.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DP130.500 TKhu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynapro Tipmatic Plus nhấn tự mở 40kg, dài 500mm Xuất xứ Áo Đặc điểm – ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.450

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.450

Giá sản phẩm: 820.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.450 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 450mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.400

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.400

Giá sản phẩm: 820.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.400 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 400mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.350

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.350

Giá sản phẩm: 805.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.350 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 350mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.300

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.300

Giá sản phẩm: 805.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.300 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 270mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.270

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.270

Giá sản phẩm: 805.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.270 Khu vực bán: Toàn Quốc Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 270mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass NT501.500 Dynamic NT

Ray trượt tủ bếp Grass NT501.500 Dynamic NT

Giá sản phẩm: 455.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.500 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 500mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn kéo chứa đủ 30kg) vẫn sử ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp NT501.450 Grass Dynamic NT

Ray trượt tủ bếp NT501.450 Grass Dynamic NT

Giá sản phẩm: 455.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.450 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NT501.450 Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 500mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn kéo chứa đủ 30kg) vẫn ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp NT501.400 Grass

Ray trượt tủ bếp NT501.400 Grass

Giá sản phẩm: 455.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.400 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 400mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn kéo chứa đủ 30kg) vẫn sử dụng ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp NT501.350 Grass Dynamic NT

Ray trượt tủ bếp NT501.350 Grass Dynamic NT

Giá sản phẩm: 435.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.350 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NT501.350 Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 350mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn kéo chứa đủ 30kg) vẫn ...

Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass NT501.300

Ray trượt tủ bếp Grass NT501.300

Giá sản phẩm: 435.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.300 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 300mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn kéo chứa đủ 30kg) vẫn sử ...

Read More »